Borgertopmøde

Regionsrådet havde lørdag den 21. januar 2023 inviteret borgere fra hele regionen til topmøde om udfordringer, løsninger og en ny strategi for Nordjyllands udvikling.

Borgertopmøde den 21. januar 2023. Foto: Region Nordjylland
Borgertopmøde den 21. januar 2023. Foto: Region Nordjylland

173 engagerede borgere deltog i topmødet, som blev afholdt på Skansen i Nørresundby. Samlet omkring 28 borde i en af idrætscentrets store haller brugte borgerne dagen sammen med politikere fra Regionsrådet og de nordjyske kommunalbestyrelser til dialog og debat om Nordjyllands udfordringer og hvordan de bedst løses.

Indspark til ny kurs for Nordjyllands udvikling

Temaet for dagens debatter var regional udvikling, som er en af regionens vigtige opgaver, der spænder lige fra klima, energi og miljø til uddannelse, kultur og kollektiv trafik. Og regionens mål med den store borgerinddragelse var at få et godt afsæt for arbejdet med en ny Regional Udviklingsstrategi for 2024-2027.

- Vi er meget optaget af at høre fra borgerne, hvilke udfordringer og løsninger de ser for Nordjylland. Hvordan kan vi politikere f.eks. hjælpe unge, der har langt til deres uddannelsessted? Og hvordan kan vi være med til at sikre rent drikkevand i områder med risiko for forurening? At vide hvor skoen trykker for den enkelte borger, og hvor de selv ser muligheder, det er meget værdifulde indspark, når vi skal lægge fremtidens fælles kurs for Nordjylland, siger Peder Key Kristiansen, formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Afstemning om fremtidens største udfordringer

Deltagerne i borgertopmødet var blevet repræsentativt udvalgt, så der var borgere i alle aldre fra både større og mindre byer i hele regionen. Det gav en fin dynamik i debatterne ved bordene samt en række tankevækkende resultater i de elektroniske afstemninger om fremtidens udfordringer, som også var en del af dagens program.

Bl.a. viste afstemningerne, at næsten hver anden nordjyde ser tilgængelighed til fleksibel kollektiv trafik som Nordjyllands største trafikale udfordring. Og at hver fjerde nordjyde mener, at den største udfordring inden for uddannelse og arbejdskraft er at gøre både erhvervsuddannelser og yderområderne som helhed mere attraktive for de unge.

Disse og en masse andre indspark fra borgerne tager de regionale politikere med i deres arbejde med den nye Regionale Udviklingsstrategi for Nordjylland.