Høringssvar

Se høringssvar om forslaget til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027, som var i offentlig høring fra 2. oktober til 28. november 2023.

Regionsrådet havde med en offentlig høring fra 2. oktober til 28. november 2023 inviteret nordjyske borgere, kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer m.fl. til at deltage i debatten om Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 for Nordjylland.

Høringssvar om Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Her ses de høringssvar, Region Nordjylland har modtaget om forslaget til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027.

Høringssvarene er med henblik på tilgængelighed gengivet som ren tekst uden eventuelle medsendte illustrationer og bilag.

Medsendte illustrationer og bilag vil naturligvis indgå i Regionsrådets politiske behandling af høringssvarene.