Regionsrådet inviterer til debat om fremtidens udvikling i Nordjylland

Regionsrådet har sendt et forslag til en ny regional udviklingsstrategi i offentlig høring i perioden fra den 8. november 2019 til den 31. januar 2020.

Strategien hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023". Populært kaldes strategien blot RUS, og den får stor betydning på mange områder som er afgørende for Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Strategien er afgørende for Nordjyllands udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid, og om hvordan regionen skal se ud i fremtiden. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod målet om at skabe et kompetent og bæredygtigt Nordjylland, som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende.

Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer.

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Mail: region@rn.dk
Tlf.: 22 56 84 64

Læs udviklingstrategien

Debat

Læs om og tilmeld dig tre spændende debatmøder i januar 2020 hvor Regionsrådet inviterer til debat om Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.

Offentlig høring

Deltag i den offentlige høring af forslaget til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i perioden fra den 8. november 2019 til den 31. januar 2020.