Ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 er på vej

Regionsrådet har igangsat arbejdet med en ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027.

Strategien kaldes populært blot RUS, og den er afgørende for Nordjyllands udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod målet om at skabe et kompetent og bæredygtigt Nordjylland, som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende.

Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer.

Strategien vil have fokus på mange områder, som er vigtige for Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Ønske om bred involvering af offentligheden

I sit arbejde med strategien vil Regionsrådet tage initiativ til en bred involvering af både samarbejdspartnere og offentlighed. Sidstnævnte bl.a. med et stort borgertopmøde, dialog med unge fra nordjyske uddannelsesinstitutioner i hele regionen samt offentlig høring af forslaget til strategien i efteråret 2023.

Den nye Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 forventes vedtaget politisk i slutningen af 2023.

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Mail: region@rn.dk
Tlf.: 22 56 84 64

Borgertopmøde

Region Nordjylland har samlet budskaberne fra Borgertopmødet den 21. januar 2023 i en topmøderapport.

Læs topmøderapporten her

Den kommende strategi bygger videre på den gældende Udviklingsstrategi 2020-2023, som blev vedtaget af Regionsrådet den 26. maj 2020.

Strategien har haft stor betydning for Nordjylland.

Læs mere om strategien her