Regionsrådet har lagt kursen for Nordjyllands udvikling

Regionsrådet vedtog den 26. maj 2020 en ny Regional Udviklingsstrategi for Nordjylland for perioden 2020-2023.

Strategien hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023". Populært kaldes strategien blot RUS, og den får stor betydning på mange områder som er afgørende for Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Strategien er afgørende for Nordjyllands udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid, og om hvordan regionen skal se ud i fremtiden. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod målet om at skabe et kompetent og bæredygtigt Nordjylland, som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende.

Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer.

Følg Nordjyllands udvikling i årlig redegørelse

Som led i Regionsrådets arbejde med Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 udarbejder Region Nordjylland en årlig status på strategiens initiativer og effekter. Denne afrapportering kaldes for en regional udviklingsredegørelse, og den findes under bilag til strategien.

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Mail: region@rn.dk
Tlf.: 22 56 84 64

Offentlig høring

Forslaget til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 var i offentlig høring fra den 8. november 2019 til den 31. januar 2020. Læs mere om forløbet af den offentlige høring.

Regionsrådet har vedtaget Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Regionsrådet vedtog den 26. maj 2020 en ny Regional Udviklingsstrategi 2020-2023. Strategien vil være rammen for Regionsrådets samarbejde med kommuner, organisationer og borgere om at skabe dynamik og bæredygtig udvikling i hele Nordjylland i de kommende år.